Groene Reus – Almere – Lokaal en kleinschalig. 100% groene energie. Ook van jou.
De Groene Reus is een duurzame energiecoöperatie van actieve Almeerders. De coöperatie kent geen winstoogmerk, wil Flevoland groener en duurzamer maken en levert daarom gegarandeerd groene stroom. Met zonnestroomcentrales op een groeiend aantal daken van Almeerse bedrijfs- en overheidsgebouwen wekt de coöperatie zelf stroom op. De Groene Reus helpt bewoners bij het initiëren en organiseren van zonne-energie-projecten zoals postcoderoosprojecten en organiseert de burgerparticipatie voor zonnepark Zuyderzon Almere.

 

Energie Pioniers Noordoostpolder – Emmeloord – Samen maken we de Noordoostpolder duurzamer.
De coöperatie Energie Pioniers is een burgerinitiatief en wil verduurzaming van de Noordoostpolder versnellen. Omdat de coöperatie geen geldelijk gewin nastreeft, wordt winst geïnvesteerd in de directe leefomgeving. EPN zet zich in voor bewustwording in energiegebruik en ondersteunt lokale, duurzame energieprojecten en wederverkoop van groene stroom en gas. EPN werkt samen met alle partijen die zich inzetten voor duurzaamheid in de Noordoostpolder.

 

Emmeloord Opgewekt Groene stroom uit eigen vuilnisbelt!
In Emmeloord ligt een golfbaan, bovenop ruim twee miljoen kubieke meter afval. In de zeventien meter hoge vuilnisbelt vergist langzaam het organisch afval, waarbij methaangas vrij komt. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor met generator die de duurzame stroom opwekt. Omdat Emmeloord Opgewekt gebruik maakt van de regeling postcoderoos besparen de afnemers op hun energiekosten. Die besparing kan voor een gezin al snel €150 per jaar zijn.

 

De Nieuwe Molenaars – tussen Almere & Zeewolde – Samen kopen we een windmolen.
Op Windpark Zeewolde is een energiecoöperatie voor bewoners uit Zeewolde, Almere en omstreken. De betrokken burgers werken aan groene energie in de buurt en ondernemen in duurzame energieprojecten. Het eerste project wordt het kopen van een windturbine in Windpark Zeewolde. Naar verwachting draait dit park rond 2020. Daarna zal de coöperatie meer projecten in de omgeving opzetten, danwel financieren.

 

Almeerse Wind – Jouw wind. Jouw molens. Jouw stroom.
Almeerse Wind Almeerse Wind is een energiecoöperatie zonder winstoogmerk die via windenergie groene stroom opwekt. Daarom bouwt deze coöperatie twee grote windmolens in Almere-Pampus die vanaf 2021 zo’n 5.200 huishuishoudens van groene stroom voorzien. Iedereen kan tientjeslid worden en/of stroom afnemen en/of mee-investeren. Ieder lid heeft één stem, mee-investeren is niet verplicht. Almeerse Wind nodigt iedereen uit om via de website met één muisklik zijn of haar elektraverbruik te vergroenen.

 

Zeenergie – Lokale innovatie.
Zeenergie jaagt samen met haar leden en bewoners innovatieve projecten aan die kunnen bijdragen aan verduurzaming. Daarbij wil Zeenergie enerzijds haar leden (maar ook anderen in Zeewolde) helpen hun weg te vinden in alle keuzes rond verduurzaming, en anderzijds jaagt ze vernieuwing aan. Bijvoorbeeld door een pilot met een zeezoutbatterij te steunen.Ook steunt Zeenergie andere ontwikkelingen, en was betrokken bij de opstart van De Nieuwe Molenaars en ZeewoldeZon. Lid worden? Kijk op de website.

 

Zeewolde Zon – Zonnestroom voor alle Zeewoldenaren.
ZeewoldeZon verduurzaamt Zeewolde via zonne-energie. Alle leden samen zijn eigenaar van enkele duizenden zonnepanelen op daken van Woonpalet en genieten belastingvoordeel via de regeling Verlaagd Tarief (‘Postcoderoos’). Een deel van dat voordeel gebruiken ze voor rente en aflossing (aanschaf panelen), en een deel is direct voordeel in hun portemonnee. Leden zijn huurders én eigenaar van panden in Zeewolde. ZeewoldeZon groeit gestaag, en zoekt uitbreiding van dakvlak.  Lid worden? Kijk op de website.

 

Energiek Nagele – Proeftuin aardgasvrij wonen
Het ‘plattedakendorp’ Nagele is een monument, als icoon van Het Nieuwe Bouwen uit de jaren ‘50. De coöperatieve vereniging Energiek Nagele is gestart met twee initiatieven. Een daarvan is “Nagele in Balans”, waarbij woningen aardgasvrij worden gemaakt door middel van thermische zonnecollectoren en opslagtanks. Het teveel aan opgewekte energie in de zomer (warmte) zal in deze ondergrondse seizoensbergingen worden opgeslagen en in de winter worden gebruikt.

 

Swifterwint
SwifterwinT wil in deelgebied Noord een windpark ontwikkelen.