Groene Reus – Almere
De Groene Reus is een duurzame energiecoöperatie én leverancier van 100% groene energie. Lokaal en kleinschalig is het devies en de stroom wordt, waar mogelijk, dicht bij huis opgewekt. Ook ontwikkelt deze coöperatie het zonnepark Zuyderzon op bedrijventerrein De Vaart. Over 25 hectare (ongeveer 35 voetbalvelden) zullen 98.560 zonnepanelen zo’n 34 MWp opwekken. Dat is Almeerse zonnestroom die circa 10.000 huishoudens in groene stroom kan gaan voorzien. Zuyderzon is al voorgefinancierd en de bouw is in volle gang. Met de obligaties die deze coöperatie uitgeeft, wil men meer projecten opstarten. Leden nemen energie af, maar worden geen eigenaar van de zonnepanelen.

 

Energie Pioniers Noordoostpolder – Emmeloord – Samen maken we de Noordoostpolder duurzamer.
De coöperatie Energie Pioniers is een burgerinitiatief bedoeld om de verduurzaming van de energievoorziening in Noordoostpolder te versnellen. De zelfstandige dochter EnergiePioniers Noordoostpolder (EPN) is vooral maatschappelijk actief, gericht op huishoudens in de Noordoostpolder. Omdat de coöperatie geen geldelijk gewin nastreeft, wordt winst geïnvesteerd in de direct leefomgeving. EPN zet zich in voor bewustwording op het gebied van energiegebruik, stimuleren van gebruik van duurzame energie, het ondersteunen van lokale duurzame energieprojecten en wederverkoop van groene stroom en gas. EPN werkt samen met alle partijen die zich inzetten voor duurzaamheid in de Noordoostpolder.

 

Emmeloord Opgewekt Groene stroom uit eigen vuilnisbelt!
De energiecoöperatie Emmeloord Opgewekt  werd bekend met de slogan “groene stroom uit eigen vuilnisbelt!”. In Emmeloord is er bovenop een dikke twee miljoen kubieke meter aan afval een golfbaan aangelegd. In de zeventien meter hoge vuilnisbelt vergist langzaam het organisch afval, waarbij methaangas vrij komt. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor met generator die de duurzame stroom opwekt. Omdat Emmeloord Opgewekt gebruik maakt van de fiscaal interessante regeling postcoderoos besparen de afnemers op hun energiekosten. Die besparing kan voor een gezin al snel oplopen tot E 1.500 per jaar.

 

De Nieuwe Molenaars – tussen Almere & Zeewolde
Op Windpark Zeewolde kocht burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars in 2016 aan de Gruttoweg een windmolen met 850 kW vermogen. Dit is één van de 220 molens in het park die zullen worden vervangen voor 93 nieuwe windmolens die jaarlijks 8 GWh kunnen opleveren. Deze ene molen geeft De Nieuwe Molenaars het recht om mee te investeren en te praten over de toekomst van het park. Vanaf 2020 gaan de nieuwe molens draaien en energie opleveren. Vanaf dan zal de coöperatie winst gaan draaien die zal worden gebruikt om de leefomgeving in Flevoland te verbeteren.

 

Swifterwint
SwifterwinT wil in deelgebied Noord een windpark ontwikkelen.

 

Almeerse Wind – Jouw wind. Jouw molens. Jouw stroom.
Almeerse Wind is een energiecoöperatie zonder winstoogmerk waarvan iedereen lid kan worden. Windenergie is de meest efficiënte manier om groene stroom op te wekken, daarom start Almeerse Wind met het bouwen van twee grote windmolens. Deze worden in 2021 opgeleverd in Almere-Pampus en gaan per jaar 18 miljoen kWh groene stroom produceren voor 5.200 huishuishoudens. Leden kunnen tientjeslid worden en/of stroom afnemen en/of mee-investeren. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering en het is niet verplicht om te investeren. Almeerse Wind nodigt iedereen uit die met één muisklik zijn of haar eigen elektraverbruik wil vergroenen.

 

Zeenergie
De oudste energiecoöperatie van Flevoland is Zeenergie. Samen met bewoners werkt deze coöperatie aan verduurzaming van Zeewolde. Zeenergie neemt een aanjagende rol in en stimuleert het ontstaan van de juiste projecten. Door te onderzoeken en informeren zetten de vrijwilligers van deze coöperatie liever anderen in “het zonnetje”. Leden van Zeenergie weten beter waar ze terecht kunnen. Zeenergie stond aan de basis bij het oprichten van ZeewoldeZon, De Nieuwe Molenaars én PolderPower. Lid worden van Zeenergie kan via de website.

 

Zeewolde Zon 
ZeewoldeZon is een vereniging van vrijwilligers die Zeewolde wil verduurzamen via zonne-energie. De focus ligt daarbij op panden van de woningbouwcoöperaties. In 2017 zijn er zonnepanelen geplaatst op daken van Woonpalet. De Zeewoldenaren hoefden daar niet zelf in te investeren, maar hebben wel verlaging van de energierekening. Ook de huurders. Omdat de zomer van 2018 bijzonder zonnig was, besloot de coöperatie in 2019 een winstdeling onder de leden uit te zetten. Lid worden van Zeewolde Zon kan nog steeds. Bezoek de website of neem contact op via het e-mail adres.