Het kabinet overlegt met bedrijven en maatschappelijke organisaties over een Klimaat en Energie Akkoord met als doel om de klimaatdoelen voor Nederland te gaan halen. Onlangs werd de tussenstand gepresenteerd. Enkele daarvan zijn voor u als bewoner relevant.

Elektriciteit wordt goedkoper door een verlaging van de energiebelasting. Voor aardgas zal de energiebelasting de komende jaren juist gaan stijgen, om zo isolatie van woningen te stimuleren en ook de keuze voor andere manieren van verwarmen dan via aardgas. Minister Wiebes gaat voorlopig woningeigenaren niet verplichten om de woning energiezuiniger te maken.

Ook de netwerkkosten op energie zullen iets stijgen, omdat hiermee de uitbreiding van het stroomnet op zee wordt bekostigd. Hierdoor kan meer duurzame energie worden opgewekt door een uitbreiding van het aantal windmolens op zee. Ook grootschalige zonne-energie zal worden gestimuleerd met een voorkeur voor zon op daken. Het kabinet wil dat inwoners ook mee kunnen gaan beslissen en participeren in duurzame energieprojecten.

Het Energieloket Flevoland helpt u met onafhankelijk advies over energiebesparing, subsidies/financiering of het zelf opwekken van duurzame energie. Heeft u een vraag, wilt u een spreekuur bezoeken in uw gemeente?