Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE

Met de regeling energiebesparing eigen woning kunnen VvE’s subsidie krijgen voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

VvE’s kunnen ook subsidie krijgen voor een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Lees meer.

Neem je als VvE minimaal twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4000 euro per woning.

Het is mogelijk een tweede subsidieaanvraag in te dienen voor het uitvoeren van minimaal 2 nieuwe isolatiemaatregelen.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s leningen met een lage rente in de vorm van een Energiebespaarlening.

Voor VvE’s die bestaan uit koop- en huurwoningen komen ook de huurwoningen in aanmerking voor de subsidie op energiebesparende maatregelen.          

Subsidiebedragen

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de SEEH-VvE subsidie voor isolatiemaatregelen ongeveer 30% van de kosten.

Let op: Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, bedraagt de subsidie 20% van de kosten. Als je in november 2021 je dak hebt geïsoleerd en in februari 2022 je gevel hebt geïsoleerd, kun je voor beide maatregelen in één een keer subsidie aanvragen. Voor de maatregel die je in 2021 uitvoerde (dakisolatie) krijg je dan 20% subsidie en voor de maatregel die je in 2022 uitvoerde krijg je 30% subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • De VvE laat 2 of meer van de volgende maatregelen uitvoeren: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
  • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden.
  • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert.
  • De VvE vraagt de subsidie aan voordat de maatregelen uitgevoerd zijn.
  • Heeft de vereniging meerdere gebouwen dan kan de VVE per gebouw subsidie aanvragen.
  • De maatregelen moeten binnen 1 jaar na goedkeuring worden uitgevoerd. Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
  • Ook verenigingen met verhuurders kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat de vereniging voldoet aan de Europese staatsteunregels voordat ze SEEH-subsidie aanvraagt.

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).