Eerder deze maand is er aangekondigd dat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH), na een tijdelijke stop, heropend wordt. In 2016-2017 was de subsidie eerder van kracht. Het betreft dezelfde regeling als voorheen, waarbij er geld beschikbaar komt voor verregaande isolerende maatregelen aan “de schil van de woning”: dak-, vloer-, gevel- of spouwisolatie en isolatieglas. Dit betekent dat mensen die twee verregaande isolerende maatregelen toepassen de subsidie binnenkort weer kunnen aanvragen.

Voor wie en waarvoor is de subsidie bedoeld?
Wie twee grote, energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen woning heeft uitgevoerd en betaald, kan daarna de subsidie aanvragen. De verwachte voorwaarden aan de subsidie zullen zijn:

  • de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;
  • voor de betreffende woning is nog niet eerder subsidie verstrekt vanuit de SEEH. De subsidie was tussen 2016-2017 al beschikbaar. Wie vanuit ISDE subsidie heeft gehad, kan de SEEH wel aanvragen;
  • de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
  • de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

Wanneer wordt er meer duidelijk?
RVO.nl voert deze subsidieregeling uit. Doelstelling is dat half augustus de regeling volledig wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Verwachting is dat de woningeigenaren vanaf 2 september 2019 een subsidieaanvraag kunnen indienen. Bij de publicatie publiceren wij meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen, de bijhorende voorwaarden en het aanvraagproces.

Wat kunt u alvast doen?
Wilt u weten welke isolerende maatregelen voor uw woning gunstig zouden kunnen zijn? Doorloop dan de online module “verbeter uw inzicht” op onze website. Ook is het mogelijk een maatadvies te krijgen tijdens de inloopspreekuren van het energieloket (locaties en openingstijden). Via de bewonersverhalen lezen hoe Flevolanders die u voorgingen de getroffen maatregelen ervaren. Wilt u op de hoogte blijven over energienieuws, updates en andere zaken? Meld u zich dan aan op onze nieuwsbrief. Het Energieloket Flevoland is ook te vinden op Facebook en Twitter.