• Mevrouw Brands-Oost “Nu ik in de gaten heb wat dat elektrische kacheltje verbruikt, denk ik: die gaat niet meer aan”