Energie Pioniers Noordoostpolder – Emmeloord

Randweg 25, 8304 AS Emmeloord, Nederland

Omdat de coöperatie geen geldelijk gewin nastreeft, wordt winst geïnvesteerd in de directe leefomgeving.

De coöperatie Energie Pioniers is een burgerinitiatief en wil verduurzaming van de Noordoostpolder versnellen. EPN zet zich in voor bewustwording in energiegebruik en ondersteunt lokale, duurzame energieprojecten en wederverkoop van groene stroom en gas. EPN werkt samen met alle partijen die zich inzetten voor duurzaamheid in de Noordoostpolder.

Over dit lokale initiatief

Samen maken we de Noordoostpolder duurzamer.