Flevolandse ondernemers in de bouwsector opgelet! Om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren heeft het Rijk een nieuwe subsidie in het leven geroepen: de MMIP (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s). De regeling is onderdeel van het Klimaatakkoord en doelstelling is om meer woningen naar aardgasvrij te renoveren. Voor vrijwel alle gebouwtypen moeten goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar worden. Vanaf 2025 zouden die energiesystemen beschikbaar moeten zijn en grootschalig geproduceerd kunnen worden.

 

Juist in Flevoland liggen grote kansen voor het bedrijfsleven. Het aantal verschillende woningtypen is in deze regio beperkt, omdat veel woningen in dezelfde periodes zijn gebouwd. Dat maakt de puzzel minder gecompliceerd en de slagkracht groter. Want het verschil tussen “vrijwel alle gebouwtypen” en “alle gebouwen in Nederland” zit hem vooral in monumentale panden. Hoe fraai de jongste provincie van Nederland ook is: de schoonheid zit hem niet in de rijkdom aan kastelen.

 

Het Energieloket Flevoland werkt nu al met meer dan negentig bedrijven uit de regio samen en stimuleert daarbij ook onderlinge samenwerking. Overzichtelijke pakketten van energiebesparende maateregelen zou het voor Flevolanders veel makkelijker maken . De subsidieregeling MMIP biedt innovatieve ondernemingen kansen voor de toekomst.

 

De MMIP stelt zich vooral ten doel om de problematiek te ondervangen. Er zijn zodoende twee programma’s: 1) Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving; en 2) Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen). Aandachtspunten voor de tweede regeling zijn: de compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen, het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken op daarvoor relevante tijdschalen (zoals overbruggen van windloze winterweken) en geluidsreductie.

 

Op 8 maart organiseert RVO een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde bedrijven in de Jaarbeurs in Utrecht. De subsidie zelf zal beschikbaar zijn van 15 april tot en met 10 september 2019. Om aan de tender te kunnen meedoen dient er voor 15 april een vooraanmelding te zijn gedaan.

Ook zijn er specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

  • Het voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van een van de twee programma’s;
  • de aanvraag wordt vanuit een breed samengesteld consortium van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties ingediend;
  • een consortium bestaat uit minimaal 4 ondernemingen;
  • de werkzaamheden starten niet vóór indiening van het uitgewerkte voorstel
  • het project wordt door het consortium binnen vijf jaar uitgevoerd;
  • de aangevraagde subsidie is minimaal € 2 miljoen.

 

Lees meer over de regeling de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).