Het wordt nu nog interessanter om met isolatie in uw eigen woning aan de slag te gaan. De subsidieregeling SEEH is namelijk weer open. Woningeigenaren die ten minste twee isolatiemaatregelen treffen kunnen met deze regeling subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Vanaf 2 september 2019 kunnen subsidieaanvragen online worden ingediend. Het Energieloket Flevoland kan u adviseren over energiebesparende maatregelen die voor de subsidie in aanmerking komen. Ook kan het Energieloket u helpen met het indienen van de subsidie-aanvraag.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een aanvraag?

  • Er moeten ten minste twee isolatiemaatregelen getroffen worden: hoe meer maatregelen, hoe hoger de subsidie;
  • de maatregelen zijn uitgevoerd ná 15 augustus 2019 en de subsidie is pas aangevraagd nadat het werk is afgerond en betaald;
  • de subsidie is beschikbaar voor woningeigenaar-bewoners;
  • er is niet eerder subsidie verstrekt vanuit de de SEEH-subsidieregeling voor de woning
  • vooraf kan u een maatwerkadviesrapport laten opstellen (niet verplicht, wel verstandig).

Wilt u meer weten over financieringen en subsidies rondom duurzaam wonen óf een maatwerkadviesrapport? Neem daarover kontakt op met het Energieloket Flevoland (tel: 0320- 252004) of kom langs bij een van onze lokale spreekuren (zie www.energieloketflevoland.nl)

Bezoek dan een inloopspreekuur van het Energieloket Flevoland (locaties en openingstijden) en bekijk met een onafhankelijke adviseur welke mogelijkheden er voor u zijn. Wilt u op de hoogte blijven over energienieuws en andere interessante weetjes? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief en volg het energieloket Flevoland op Facebook en Twitter. Alvast benieuwd of u in aanmerking komt voor de subsidie of op welke bedragen u ongeveer kunt rekenen? Doe dan de subsidiecheck.

Aanvullende informatie over de SEEH:
In september 2016 is de SEEH ingevoerd voor eigenaar-bewoners. Omdat in april 2017 het subsidieplafond al bereikt was, is de regeling voor deze doelgroep de stopgezet. Voor VVE’s blijf de subsidie wel beschikbaar. Vanaf 2 september 2019 kunnen eigenaar-bewoners weer subsidie aanvragen. Voor verenigingen loopt de regeling nog steeds, maar zijn enkele procedurele punten wel vereenvoudigd.

Extra maatregelingen die óók onder de subsidie vallen:
Als er subsidie wordt aangevraagd kan men ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij de volgende kleine kleinere maatregelen:

  • waterzijdig inregelen van de CV;
  • energiedisplay of slimme thermostaat;
  • energiezuinig ventilatiesysteem;
  • geïsoleerde deuren;
  • maatwerkadvies voor energiebesparing (EPA-advies).

Wat is de Urgenda-aanpak?
Op dinsdag 9 oktober 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep tussen de Nederlandse Staat en stichting Urgenda. Het Hof oordeelde dat de Staat de nationale uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% moet reduceren per eind 2020 ten opzichte van 1990. Het kabinet werkt daarom diverse maatregelen uit die worden ingezet om in 2020 extra CO2-reductie te realiseren. Meer toelichting over de rechtzaak en het hoger beroep is toegelicht in de Staatcourant.