Vanaf 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van start. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

In de regeling zit ook een aanvullende subsidie voor energiebesparende maatregelen van 15% waardoor er in totaal 35% subsidie mogelijk is voor zaken als LED-verlichting, warmteterugwinning bij douches en zonnepanelen.

Er is bij deze nieuwe regeling een groter budget beschikbaar dan de vorige subsidie voor sportclubs (Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties). Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Klik hier om meer te lezen.