De gemeenteraad heeft maandagavond 19 februari ingestemd met het programma aan maatregelen voor dit jaar om energieneutraal te worden  in 2030. Zo worden nieuwbouwwijken in Noordoostpolder aardgasloos en er komt een warmteplan. Dit plan maakt inzichtelijk hoe de warmtevoorziening in de gemeente kan worden verduurzaamd. Samen met de provincie werkt de gemeente aan beleid voor zonneweides. En samen met het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal stelt de gemeente een lokale energieagenda op. Lees meer