Gemeente Noordoostpolder wil in 2030 energieneutraal zijn. De realisatie van zonneweides is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Het college heeft daarom besloten zonneweides versneld mogelijk te maken in het “windmolengebied”. Wethouder Wiemer Haagsma: “We hebben de afgelopen tijd met veel initiatiefnemers gesproken die kansen zien voor zonneweides. We willen voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen. Dit past niet bij het grootschalige open karakter van Noordoostpolder”. De gemeenteraad gaat vervolgens kijken welke gebieden in de Noordoostpolder verder geschikt en wenselijk zijn voor zonneweides.

Lees meer op de website van Gemeente Noordoostpolder.