De provincie Flevoland werkt aan een subsidie voor bewoners en bedrijven die hun asbesthoudende daken willen vervangen door een dak met zonnepanelen. Deze regeling zal ook gaan gelden voor woningcorporaties, instellingen en energiecoöperaties.

Per 1 januari 2024 komt er zeer waarschijnlijk een verbod op asbesthoudende daken. Dat betekent dat ze voor die datum verplicht moeten zijn verwijderd. Het rijk heeft al een kleine subsidie op het verwijderen van asbesthoudende daken, maar de Provincie Flevoland doet daar nog een schepje bovenop. De nieuwe Zon voor Asbest subsidie van de Provincie mag ook worden gecombineerd met andere subsidies, zoals die van het Rijk.

Energieloket Flevoland helpt!
Naar verwachting treedt de nieuwe regeling begin 2019 in werking. Exacte bedragen en de voorwaarden moeten nog bekend worden gemaakt. Volg het Energieloket Flevoland (www.energieloketflevoland.nl) om op de hoogte te blijven van bestaande en nieuwe subsidieregelingen voor woningeigenaren. 

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.
Energieloket Flevoland helpt!