Verdienen zonnepanelen zichzelf terug? Yes, op dit moment zelfs sneller dan ooit. Minister Wiebes loopt aan tegen ontwikkelingsproblemen met de zogeheten terugleversubsidie. Omdat de doelstelling is dat de regeling zo min mogelijk gedoe oplevert, is er extra ontwikkelingstijd nodig. Zodoende is de huidige salderingsregeling voor zonne-energie verlengd tot tenminste 1 januari 2021 en is er een overgangsregeling toegezegd.

 

De salderingsregeling is financieel gunstig voor bezitters van zonnepanelen. De regeling houdt in dat elke opgewekte kWh stroom evenveel waard is als de gebruikte: € 0,20 per kWh. ‘s Winters loopt de opbrengst van panelen terug door het weer. Om toch alles in huis te kunnen blijven doen, zijn stroomgebruikers dan aangewezen op de leverancier. Daar staat tegenover dat de zonnepanelen tijdens zomermaanden meer opleveren dan er verbruikt wordt. De extra opgewekte stroom wordt dan terug geleverd aan het net. Door de meterstand één keer per jaar door te geven, wordt dit verschil tegen elkaar weg gestreept.

 

In een brief aan de Tweede Kamer maakte de minister eerder bekend dat salderingsregeling in 2020 zou worden afgeschaft en vervangen door een terugleversubsidie. Het ontwikkelen van de terugleversubsidie kost meer tijd dan gepland. Door een terugleversubsidie mag de stroom die zonnepanelen opwekken aan het eind van het jaar niet meer verrekend worden met de gebruikte stroom. Met de terugleversubsidie zullen er aparte tarieven komen voor, enerzijds, stroom die wordt afgenomen (in de winter) en anderzijds de door panelen opgewerkte stroom die wordt terug geleverd (in de zomer). Slimme meters zullen beide hoeveelheden bij houden en op basis daarvan zal de eindrekening er dus anders uit komen te zien. De zomer en winter worden dan niet meer tegen elkaar afgestreept zoals nu met de salderingsregeling het geval is.

Waarom zit de ontwikkeling van terugleversubsidie tegen? Doelstelling van de minister is al teveel gedoe voorkomen. Verschillende partijen hebben zich eerder kritisch uitgelaten  over de praktische uitvoerbaarheid zoals deze op de tekentafel zou hebben gelegen. Met name energieleverancier Eneco, voorstander van een terugleversubsidie, trok zich eind 2018 terug. Daarbij werd naar buiten gecommuniceerd dat er vrees was voor “een administratieve draak”. Het plan zoals het er lag zou volgens de energiemaatschappij niet aan de doelstelling voldoen. De minister denkt inmiddels ook na over andere regelingen.

 

Waarom dan juist nu zonnepanelen aanschaffen? Nou, de tijd is nog nooit zo gunstig geweest. We zetten de voordelen op een rijtje:

  • voor huidige bezitters en mensen die vóór 2021 zonnepanelen aanschaffen komt er een overgangsregeling;
  • de btw op aanschaf van zonnepanelen mag nog steeds worden teruggevraagd bij de belastingsdienst;
  • per september 2018 is de importheffing op Chinese panelen afgeschaft, waardoor de prijzen flink gedaald zijn;
  • de woningmarkt heeft bewezen dat energiezuinige huizen sneller verkopen tegen betere prijzen.

 

Of er zonnepanelen op uw dak kunnen? Misschien wel, maar informeert u zich goed. Dat kan, bijvoorbeeld, door uw dak-potentie zelf te onderzoeken via de dakcheck. Ook een bezoekje aan een van onze inloopspreekuren helpt u prima op weg. Bekijk hier de actuele openingstijden.

Voor de inloopspreekuren is er geen afspraak nodig.