De salderingsregeling voor zonne-energie wordt in 2020 afgeschaft, zo lijkt het. Een terugleversubsidie komt hiervoor in de plaats. Minister Wiebes heeft dit onlangs per brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Nu kan men de opgewekte stroom aan het einde van het jaar aftrekken van de zelf gebruikte stroom. Dit is voor eigenaren van zonnepanelen een gunstige regeling:  men mag het winters stroomgebruik verminderen met de in de zomermaanden zelf opgewekte stroom. Elke opgewekte kWh stroom is dan net zo veel waard als de gebruikte: € 0,20 per kWh. Wanneer men meer opwekt, dan zelf gebruikt, krijgt men voor het restant een vergoeding lager dan € 0,20 (zo’n € 0,07).

Een terugleversubsidie werkt anders: voor elke opgewekte kWh die het net opgaat ontvangt men een bepaald bedrag. De details zijn nog niet bekend, maar zal lager zijn dan € 0,20 en hoger dan € 0,07. Alle stroom die wordt opgewekt en direct wordt gebruikt, gaat niet het net op, maar blijft achter de meter. Deze stroom wordt dus eigenlijk nog wel gesaldeerd.

Voor huishoudens die meer zonne-energie opwekken dan zelf nodig hebben, kan een terugleversubsidie voordeliger uitpakken. Ook zullen thuisbatterijen voor (korte termijn) opslag interessanter worden omdat men dan niet aan het net hoeft te leveren.

Er liggen nog wel wat addertjes onder het gras…
1) Om in aanmerking te komen voor een terugleversubsidie moet men een slimme meter hebben.  Zo’n 8% van alle huishoudens weigert op dit moment de slimme meter, waarvan vermoedelijk veel eigenaren van zonnepanelen. Zij zullen nu toch verplicht aan de slimme meter worden om in aanmerking te komen voor een redelijke vergoeding.
2) Men moet de terugleversubsidie straks aanvragen bij het RVO. Nu is het nog zo dat men met een ouderwetse draaischijfmeter vanaf de eerste dag dat de zonnepanelen op het dak liggen, meteen gaat salderen (de meter draait dan terug). Het aanvragen van een subsidie bij RVO legt de verantwoordelijk bij de gebruiker. RVO handelt momenteel ook alle aanvragen de subsidie op grootschalige zonne-energie af (SDE+). RVO heeft grote meoite om die duizenden aanvragen op tijd te verwerken. Het is de vraag of de dienst de 100’000en aanvragen van particulieren wel aankan.
3) De terugleversubsidie is aan een jaarlijks plafond gebonden. Ook kan de hoogte van de vergoeding per kWh jaarlijks worden aangepast. Hier zit dus een jaarlijkse en langetermijn onzekerheid in. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat een terugverdientijd van 7 jaar nog steeds haalbaar is.

Ook de Regeling Verlaagd Tarief (de postcoderoos) zal worden vervangen worden door een terugleversubsidie. Wat dat voor de huidige postcoderozen projecten betekent, zoals die in Emmeloord en in Zeewolde , is helaas nog niet bekend.