Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd wordt voortgezet. Eerder dit jaar was er al een verlenging tot 2021 aangekondigd, omdat het ontwikkelen van de vervangende terugleversubsidie gecompliceerd bleek. De verlenging betekent dat er niets verandert voor wie al zonnepanelen heeft. Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd en in 2031 stopt de subsidie definitief. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling verrekent duurzaam opgewekte stroom jaarlijks met het eigen energieverbruik. Vooral voor Flevolanders is dit belangrijk nieuws, want statistieken wijzen uit dat in deze regio het aantal particuliere zonnepanelen zowel in totaal als procentueel aanzienlijk hoger ligt dan in de rest van Nederland.

“Het Rijk onderschrijft hier enerzijds mee dat zonnepanelen gemeengoed zijn geworden,” zegt Vera Dam, directeur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland, over het kabinetsbesluit. “Anderzijds geeft het Rijk hiermee aan dat het goede werk voortgezet moet worden. Natuurlijk op daken van particulieren, maar ook de gemeenschappelijke initiatieven verdienen hier aandacht. Want in de kamerbrief geeft de minister nadrukkelijk aan ook te gaan kijken naar mogelijkheden om de fiscaal aantrekkelijke postcoderoosregeling te verlengen. Dat is erg goed nieuws voor de Flevolandse energiecoöperaties.”

Hoe gaat de salderingsregeling er na 2023 uitzien? De salderingsregeling zal worden afgebouwd en daarom is vanaf 1 januari 2023  een slimme meter verplicht, zodat levering en teruglevering afzonderlijk gemeten worden. Vanaf 2031 blijft dan alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom over. Omdat de prijs-kwaliteit-verhouding zonnepanelen blijft toenemen, zal het in de toekomst ook zonder subsidie financieel interessant blijven om zonnepanelen op het dak te leggen.

Meer weten over zonnepanelen? Kom langs op een van de inloopspreekuren van het Energieloket Flevoland of check de online tool “verbeter uw inzicht”. In de bewonersverhalen laat het loket Flevolanders aan het woord die al duurzame, energiebesparende maatregelen hebben getroffen. Ook biedt het loket en overzicht van Flevolandse energiecooperaties waaraan u kan meedoen. Wilt u op de hoogte blijven over energienieuws en andere zaken? Meld u zich dan aan op de nieuwsbrief van de Natuur en Milieufederatie Flevoland.