De gemeenteraad op Urk heeft opnieuw € 250.000,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 januari 2020.

De subsidiepot voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor woningen in bestaand gebied is inmiddels leeg! U kunt geen gebruik meer maken van deze subsidie. Er is nog subsidie beschikbaar voor woningen in de Zeewijk en Oranjewijk

Voor de woningen in de Zeewijk en Oranjewijk geldt dat de woning vóór 1 januari 2018 moet zijn gebouwd. Nieuwbouwwoningen die ná 1 januari 2018 zijn of worden gerealiseerd komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie voor een bestaande woning?
U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het  reserveringsformulier in te vullen. Bij het indienen van een reserveringsverzoek moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Nadat de installatie is geplaatst én werkt, moet u het formulier subsidieverzoek  invullen. Bij het subsidieverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen moet de factuurvan de installateur worden bijgevoegd. De aanvrager moet medewerking verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 30 dagen aan u wordt over gemaakt.

Installaties die in 2019 zijn uitgevoerd, komen helaas niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

  • Voor zonnepanelen: een eenmalig bedrag van € 20,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00
  • Voor zonneceldakpannen: een eenmalig bedrag van € 30,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00.
  • Voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen en/of zonneceldakpannen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het al aanwezige vermogen tot de grens van 5.000 Wattpiek in de berekening meegenomen.

Let op; dit geldt alleen voor aanvragen welke nog niet eerder subsidie hebben aangevraagd. Aanvragers die al eerder subsidie hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Er kan per adres slechts éénmaal subsidie worden verstrekt.