Al eerder maakte minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de huidige salderingsregeling voor zonne-energie in 2020 wordt afgeschaft. Hier komt een terugleversubsidie voor in de plaats. Onlangs heeft de minister laten weten dat het invoeren van het nieuwe subsidiestelsel meer tijd vergt dan eerder gedacht. Hij is daarom van plan om de huidige salderingsregeling met nog een jaar te verlengen tot 2021.

Nu kan men zelf-opgewekte stroom aan het einde van het jaar aftrekken van de zelf gebruikte stroom. Dit is voor eigenaren van zonnepanelen een gunstige regeling:  men mag het winters stroomgebruik verminderen met de in de zomermaanden zelf opgewekte stroom. Elke opgewekte kWh stroom is dan net zo veel waard als de gebruikte: € 0,20 per kWh. Wanneer men meer opwekt dan zelf gebruikt, krijgt men voor het restant een vergoeding lager dan € 0,20 (meestal tussen € 0,07 en € 0,11).

Een terugleversubsidie werkt anders: voor elke opgewekte kWh die het net opgaat ontvangt men een bepaald bedrag. De details zijn nog niet bekend, maar zal vermoedelijk lager zijn dan € 0,20 en hoger dan € 0,07. Alle stroom die wordt opgewekt en direct wordt gebruikt, gaat niet het net op, maar blijft achter de meter. Deze stroom wordt dus eigenlijk nog wel gesaldeerd.

Het is nu sowieso een goede tijd om zonnepanel aan te schaffen:
-Voor huidige bezitters van zonnepanelen en mensen die vóór 2021 zonnepanelen aanschaffen gaat een overgangsregeling gelden.
– De btw op de aanschaf van zonnepanelen mag nog steeds worden teruggevraagd aan de belastingsdienst.
– Sinds 3 september heeft de EU besloten om de importheffing op Chinese zonnepanelen af te schaffen.
– Woningen met een hoger energielabel (bijvoorbeeld omdat zij zonnepanelen hebben) leveren gemiddeld 2 procent meer op bij verkoop.

Is uw dak en uw woning geschikt voor zonnepanelen? Doe de dakcheck!

of kom langs bij een van de inloop spreekuren van het Energieloket Flevoland.  Klik hier voor tijden. Wij helpen u graag verder!