• Wethouder Simonse “Ook de kinderen snappen nu dat het geld kost als de frituur aangaat.”
  • René Halsema “Het sluipverbruik door apparaten op standby viel me tegen”
  • Peter Brouwer “Energiebespaarmeetlat geeft veel tips”
  • Bram Arts “’s Nachts slapen energieslurpers niet”