Artikel 1: over de winactie
Energieloket Flevoland, een dienst van Natuur en Milieufederatie Flevoland organiseert de winactie: win een Zon-Make-Over in samenwerking met energiecoöperatie De Groene Reus.

Artikel 2: criteria deelname
Iedere bewoner die woont in Flevoland vanaf 18 jaar mag deelnemen.

Artikel 3: de hoofdprijs
De winnaar ontvangt eenmalig een obligatie ter waarde van 3000 euro. Dit staat gelijk aan 10 zonnepanelen. Over de obligatie krijgt de houder ieder jaar 4% tot 7% rente, afhankelijk van het aantal zon-uren. Het ingelegde bedrag wordt in 7 jaar, inclusief rente, aan de obligatiehouder terugbetaald. De obligatie wordt via Natuur-en Milieufederatie Flevoland overgedragen aan de winnaar. De winnaar kan de obligatie niet overdragen. Lees meer over de obligatie op Zonnepark Zuyderzon.   Meedoen kan door zoals genoemd in artikel 4 voor 20 september 2019.

Artikel 4: speciale Prijs per opdracht
Naast de hoofdprijs is per opdracht ook 1 prijs te winnen. Om kans te maken hierop dient de opdracht voor onderstaande datum te worden ingezonden.

Opdracht 1; van 1 juli tot 21 juli 2019
Opdracht 2; van 22 juli tot 11 augustus 2019
Opdracht 3; van 12 augustus tot 1 september 2019
Opdracht 4; van 2 september tot 20 september 2019

Artikel 5: voorwaarden inzending foto’s en filmpjes
Bij sommige opdrachten kan het nodig zijn om een foto of filmpje in te zenden. Voor inzending van foto’s of filmpjes gelden de volgende criteria:
– Foto’s: maximale grootte 5 MB
– Filmpjes: minimaal 20 seconden, maximaal 1 minuut.

Artikel 6: jurering en jury
Na afloop bepaalt de jury de winnaar.

De jury let op de volgende criteria bij het selecteren van de winnaar:
– Correcte uitvoering opdracht
– Kwaliteit van het ingezonden materiaal (bruikbaarheid)
– Originaliteit
– Inspirerend voor andere Flevolandse bewoners

Artikel 7: medewerkers en bestuur NMFF uitgesloten aan deelname
De medewerkers en het bestuur van Natuur en Milieufederatie Flevoland zijn van deelname aan de actie uitgesloten.

Artikel 8: looptijd winactie
De wedstrijd start op 1 juli en sluit op 20 september 2019

Artikel 9: aansprakelijkheid
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op vlak van het recht op privacy als op vlak van auteursrechten. Inzendingen die niet binnen het kader van de actie passen worden door de NMFF zonder opgaaf van reden niet toegelaten. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende deelnemer zonder opgaaf van reden uit de wedstrijd worden gehaald.

Artikel 10: rechten
De deelnemers verklaren zich akkoord dat NMFF alle ingezonden werken op eigen websites van NMFF, en in alle NMFF-publicaties (flyers, affiches en dergelijke) mag gebruiken. Dit alles zonder commerciële doeleinden, maar onbeperkt in tijd.

Artikel 11: over de actie
Tegen de beslissing van de NMFF over de winnaar is geen verhaal mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

Artikel 12: algemene bepaling
Door deel te nemen aan deze actie aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.

Lelystad, 1 juli 2019

 

 

Meer weten over het rendement van de investering? Bekijk de brochure van de Groene Reus.
Meer weten over het zonnepark zelf? Bekijk de factsheet van de Groene Reus.
Meer weten over de voorwaarden? Vraag dan het Zonnepark Zuyderzon
informatiememorandum
aan.