Het Energieloket Flevoland is van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Ontdek je lekje’. Naast huurders en woningeigenaren, worden ook VIP’s uitgedaagd het energielek in hun woning op te sporen en deze ervaring te delen. Wethouder Suithoff ontving als VIP tijdens de feestelijke opening van het Energieloket in Zeewolde de eerste energiemeter, dat real time het energiegebruik meet.

Het Energieloket Flevoland (onderdeel van Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF)) wil mensen bewust maken van hun eigen energieverbruik, want naast isolatiemaatregelen in huis kunnen zij zelf ook veel doen aan energiebesparing. Vera Dam, directeur NMFF: “Het is belangrijk dat we elkaar inspireren en wat we ontdekken met elkaar delen. De energiemeter heeft een mooi uitleesscherm dat precies vertelt hoe de wereld in jouw huis in elkaar zit en waar je energie en dus geld weglekt. Na 2 weken gaat een ander weer met de meter op pad.”

Over de campagne
Via de bewustwordingscampagne “Ontdek je lekje” worden huurders én andere geïnteresseerde Zeewoldenaars twee weken uitgedaagd de meest voorkomende energieslurpers in het huishouden op te sporen. Hierin geeft de energiemeter ze inzicht, op te halen bij het Energieloket (Ravelijn 1). De energiemeter wordt aangesloten op de slimme meter en geeft real time inzicht in het energieverbruik. De opdrachtkaart die erbij zit, helpt mensen wat ze kunnen onderzoeken.

Waar zit jouw lekje? Kom naar Energieloket Zeewolde en haal jouw energiemonitor op om dit twee weken te ontdekken. Het Energieloket is elke woensdag van 9.30 tot 12.30 uur en elke vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend.