Het Energieloket Flevoland krijgt meerdere vragen over bezorgde bewoners over de gevolgen van zonnepanelen op de WOZ-waarde van de woning en de hoogte van de OZB-belasting.

Al eerder bleek door een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden dat gemeenten verplicht zijn om zonnepanelen mee te laten tellen in de WOZ-waarde. Onlangs heeft de tweede kamer met grotere meerderheid een motie aangenomen om zonnepanelen standaard buiten de WOZ waarde van de eigen woning te houden. Goed nieuws dus voor de huidige en toekomstige eigenaren van zonnepanelen.

Energieloket Flevoland helpt!
Ook geïnteresseerd in zonnepanelen op eigen dak? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn als u geen geschikt dak heeft? Neem contact op met het Energieloket Flevoland.