Aan de slag?

Vóór 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Welke investeringen wilt u als Flevolandse ondernemer zelf doen en welke bent u verplicht? Deze folder is een wegwijzer. Het is een wie-is-wie en wie-doet-wat in de provincie.

Hoe kan u voordeel behalen door met energie aan de slag te gaan?

Verduurzaming van vastgoed levert kostenbesparing op en is interessant voor eigenaren van zakelijk én maatschappelijk vastgoed, maar ook voor huurders. Zowel een ondernemer als een Vereniging van Eigenaren kan veel voordeel halen uit de juiste investeringen. De vraag is: hoe? Stap één: klop aan bij de juiste partij voor de noodzakelijke kennis en kunde. Deze folder biedt een overzichtelijke kennismaking met verschillende Flevolandse partijen die u op weg kan helpen.

 

Wat is het Activiteitenbesluit Milieubeheer?

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is wetgeving met een branchegerichte Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. Ondernemers die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken, zijn verplicht om uiterlijk 1 januari 2023 te voldoen aan verduurzaming binnen hun branche. Het Activiteitenbesluit verplicht investeringen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Daarbij kan gedacht worden aan installatie van bewegingsmelders, een tijdschakelaar op de koffieautomaat, spouwmuurisolatie of het vervangen van tl-buizen door ledverlichting. Aanvullend aan het Activiteitenbesluit geldt ook een informatieplicht. Ondernemingen moeten op de juiste manier aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen.

Wie kan u helpen?

1) Energieloket Flevoland
geeft onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energieopwekking. ZZP’ers en MKB’ers kunnen hier advies inwinnen om aan de slag te gaan met energiemaatregelen die direct energiewinst opleveren, zoals LED-verlichting, slimme bespaartips en zonnepanelen. www.energieloketflevoland.nl

2) Energie Expertisecentrum Flevoland
is een onafhankelijke partij voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten. Middels advies en leningen ondersteunt het centrum duurzame energieprojecten. Zo wordt de realisatie van projecten versneld, met een emissiereductie van minimaal 15.000 ton CO2 per jaar.
www.eef-flevoland.nl

3) Energieke Regio 
helpt bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties, VVE’s, vastgoedeigenaren met het verduurzamen van hun gebouwen. Het projectmotto luidt: “Wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid!” www.energiekeregio.nl 

4) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
De OFGV voert namens gemeenten en provincies wettelijke milieutaken uit. De OFGV adviseert en ondersteunt om naleving van energieregelgeving te bevorderen. Daar waar het nodig is kan de OFGV uiteindelijk naleving afdwingen door te handhaven. www.ofgv.nl

Wie gingen u voor?

Koelbedrijf Klompe 
Koelbedrijf Klompe BV uit Emmeloord nodigde een adviseur van Energieke Regio Noord Oost Nederland uit op zijn bedrijf vanwege een informatiebijeenkomst over energiebesparing. Wat bleek? De ondernemer moet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht voldoen. Samen met een adviseur van MijnEML heeft de ondernemer de Erkende Maatregelen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer in kaart gebracht. Door deze begeleiding kon de ondernemer voor de tweede vestiging in Bant de informatie zelf in kaart brengen en aanleveren via de applicatie MijnEML.

 

Biogas Plus
Een duurzaam biogasproject financieren is complex. Wim Kuster, directeur van Biogas Plus, klopte voor ondersteuning aan bij EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland). Samen met de ondernemersfamilie Touw uit Biddinghuizen wilde Biogas Plus nieuw leven blazen in de biogasinstallatie de Torenhoeve die organische reststromen omzet in elektriciteit en warmte. De warmte wordt onder meer gebruikt als verwarming voor de naastgelegen kassen van het tuinbouwbedrijf. De vergunnings- en subsidietrajecten zijn door EEF begeleid. Ook heeft EEF vanuit het energiefonds een deel gefinancierd.