Groen dak – Sedum dak

Beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing. Met een groen dak/gevel draag je hier aan bij.

Beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing. Met een groen dak/gevel draag je hier aan bij.

De provincie Flevoland stimuleert groene daken en gevels door middel van een subsidieregeling. Je kunt samen met je buurt of individueel een aanvraag indienen. Meer informatie over deze regeling? Kijk op de website van provincie Flevoland.