Groen dak – Sedum dak

Beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing. Met een groen dak/gevel draag je hier aan bij.

Beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing. Met een groen dak/gevel draag je hier aan bij.

De provincie Flevoland stimuleert groene daken en gevels door middel van een subsidieregeling. Je kunt samen met je buurt of individueel een aanvraag indienen. Meer informatie over deze regeling? Kijk op de website van provincie Flevoland.

U kunt geen subsidie meer aanvragen, het beschikbare bedrag is bereikt. Mocht er opnieuw budget voor komen, dan is dit waarschijnlijk niet eerder dan in de tweede helft van 2022 of in 2023. Indien er nieuw budget komt wordt dit kenbaar gemaakt op deze plek.