(Hybride) warmtepomp

Een warmtepomp verwarmt de woning niet op gas, maar haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van.

De meeste huizen krijgen nu warmte en warm tapwater via een cv-ketel. Een cv-ketel werkt op gas. Een warmtepomp werkt niet op gas, maar op elektriciteit en haalt warmte uit hernieuwbare bronnen zoals de bodem, water of lucht. Er zijn een aantal verschillende warmtepompen die een woning volledig aardgasvrij of deels zonder aardgas verwarmen. Met een warmtepomp verwarm je een huis op een duurzame manier.

Waarom is een warmtepomp duurzaam?

Een warmtepomp werkt op elektriciteit haalt warmte uit hernieuwbare bronnen zoals lucht, water of de bodem. Gas, waar je cv-ketel op werkt, is geen hernieuwbare energiebron maar een fossiele brandstof. Warmtepompen werken heel efficiënt, van 1 kWh elektriciteit maken ze 2 tot 5 kWh warmte. Met een warmtepomp zal je stroomverbruik toenemen. Daartegenover staat dat je helemaal geen of veel minder gas meer verbruikt. Zonnepanelen kunnen het extra stroomverbruik ook compenseren.

Er zijn 4 typen warmtepompen:

Volledige elektrische warmtepomp

Deze warmtepomp zorgt voor verwarming van je woning en voor warm tapwater. Als je ook elektrisch gaat koken is je woning volledig aardgasvrij. Deze warmtepomp wordt ook wel all-electric genoemd. Er zijn ook verschillende soorten volledige elektrische warmtepompen:

Bodem-water warmtepomp

Dit type warmtepomp haalt warmte uit de bodem dat daar van nature aanwezig is. Er wordt een gesloten buis in de bodem geplaatst. Dat kan horizontaal vlak onder maaiveld maar meestal wordt een verticale diepe boring gedaan waar de buis in een lus word geplaatst. Door deze lus loopt een vloeistof met antivries (glycol/brine) of gedemineraliseerd kraanwater die warmte uit de grond haalt. Deze laagwaardige warmte wordt door de warmtepomp omgezet in hogere temperatuur warmte die vervolgens gebruikt word voor verwarming en tapwater in de woning. Voor de boring in de grond is wel een speciale boorwagen nodig waardoor de investering vaak hoger uitvalt dan andere typen warmtepompen. De bodemwarmtepomp behaalt echter de beste resultaten in vergelijking met alle andere warmtepompen.

Grondwater-water warmtepomp

Bij dit type warmtepompen wordt de warmte uit oppervlaktewater of grondwater gewonnen. Er zijn twee bronnen nodig voor dit type waaruit grondwater wordt gepompt. Hier wordt grondwater omhoog gepompt waaruit de warmte wordt gehaald. Het afgekoelde water wordt in de andere bron gepompt. Dit type wordt een ‘open’ bron genoemd (ook wel WKO genaamd). Om de bodem niet te verstoren wordt de warmte- en koudevraag in balans gehouden. De woning koelen in de zomer is daarom noodzakelijk om de bron op te laden.

Zowel de bodemwarmtepomp als de grondwaterwarmtepomp kunnen je huis niet alleen verwarmen maar ook passief koelen. Hierdoor kost koelen niet veel elektriciteit.

Buitenlucht warmtepomp

Deze warmtepomp haalt de warmte middels een ventilator uit de buitenlucht of ventilatielucht, ook in de winter. Daarom heeft deze warmtepomp ook een buiten unit die lijkt op de buiten unit van een airco. De onttrokken warmte wordt via een verdamper, de compressor en condensor omgezet in warm water voor verwarming en warm tapwater. Ook de buitenlucht warmtepomp kan ingezet worden om te koelen. Een nadeel van deze warmtepomp is dat de pomp actief moet koelen meer elektriciteit kost dan passief koelen.

Voor alle volledige elektrische warmtepompen geldt dat je huis erg goed geïsoleerd moet zijn. Warmtepompen verwarmen op veel lagere temperaturen dan een cv-ketel. Wanneer je een huis niet goed isoleert vóór de installatie van een warmtepomp, wordt het huis niet goed warm. Daarnaast moet je verwarmingssysteem geschikt zijn voor lage temperaturen.

 

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp wordt gecombineerd met je cv-ketel. Het grootste gedeelte van het jaar zorgt de warmtepomp voor de verwarming van de woning. Alleen voor tapwater en verwarming van het huis op erg koude dagen springt de cv-ketel bij. Met de installatie van een hybride warmtepomp ga je veel minder gas verbruiken, maar wordt je huis niet volledig aardgasvrij. Een hybride warmtepomp is eigenlijk een lucht-water warmtepomp gecombineerd met de huidige cv-ketel. Een hybride warmtepomp is een tussenstap naar aardgasvrij wonen. Dit type kan bijna in alle woningen worden toegepast. De isolatiegraad van je huis is wat minder belangrijk. Lage temperatuur verwarming is geen randvoorwaarde om dit type te installeren.

 

Ventilatie warmtepomp

Een ventilatiewarmtepomp is eigenlijk ook een kleine hybride warmtepomp die de warmte uit de mechanische ventilatie haalt. De warmtepomp komt in de plaats van de ventilatie-unit. Je hebt geen buiten-unit nodig. Een ventilatiewarmtepomp levert minder warmte dan een hybride warmtepomp op buitenlucht. De cv-ketel zal dus vaker bijspringen.

 

Warmtepomppaneel

Dit is een speciaal type paneel dat je op je dak plaatst en werkt in combinatie met een warmtepomp. Dit paneel levert zowel elektriciteit als warmte. Aan de bovenzijde zitten de zonnecellen zoals op een zonnepaneel. Aan de achterzijde zit een warmtewisselaar die warmte uit de lucht haalt. Doordat de warmtewisselaar warmte onttrekt levert dit ook een voordeel op voor de zonnecellen omdat die een beter rendement halen onder koelere omstandigheden. De elektrische energie die door de warmtepomp gebruikt wordt direct door de zonnecellen opgewekt. Met een warmtepomppaneel kan zowel een volledig elektrisch als hybride systeem worden gemaakt.

Niet iedere warmtepomp is geschikt voor iedere woning. Wil je weten welke duurzame warmteoplossing geschikt is voor jouw huis? Bezoek voor een advies op maat één van de energieloketten of vul het contactformulier in. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen monoblock en split-unit lucht-water warmtepomp?

Er zijn twee soorten lucht-water warmtepompen namelijk de monoblock en split-unit.

Bij de monoblock uitvoering zit zowel de verdamper als de condensor in de buitenunit met de ventilator. Hierdoor is de buitenunit een stuk groter dan bij een spit-unit. Bij de spit-unit zit de verdamper in de buitenunit bij de ventilator en de condensor aan de binnen unit.

Bij een monoblocksysteem worden geen koelleidingen gebruikt. De buitenunit moet daarom zo dicht mogelijk tegen de woning staan. Bij dit type is het mogelijk voor bedrijven zonder STEK-certificaat de montage en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer er in de woning weinig ruimte is kan het monoblocksysteem uitkomst bieden omdat het grootste gedeelte van de warmtepomp buiten de woning staat.

Bij de split-unit worden wel koelleidingen geplaatst wat het mogelijk maakt om de ventilator verder van de woning te plaatsen; bijvoorbeeld achter de schuur, in de tuin. Op die manier kan je eventueel geluid wat afschermen (let wel op de buren). De split-unit lijkt wat op de airco units die je vaak in het buitenland ziet.

 

Bezoek voor advies op maat  één van de energieloketten of vul het contactformulier in. 

Wat betekent bèta-factor?

Bij een transmissieberekening komt een bepaald vermogen naar voren dat benodigd is. Wanneer je een bodem warmtepomp wilt installeren zal men kiezen voor een iets lager vermogen dan uit de berekening naar voren komt, bijvoorbeeld 0,8. Dat noemt men de bèta-factor. Een bèta-factor van 0,8 wil zeggen dat de warmtepomp op 80% van het benodigde vermogen wordt ingezet.

Op de dagen dat het te koud is (lager dan -10 graden C) kan de warmtepomp geen warmte afgeven en zal op de overige dagen een elektrisch verwarmingselement in de warmtepomp bijverwarmen. Bij de lucht-water warmtepompen zal nagenoeg altijd voor de bèta-factor 1 worden gekozen (100%).

Bezoek voor advies op maat  één van de energieloketten of vul het contactformulier in. 

Wat is een transmissieberekening?

Door een transmissieberekening wordt de warmtebehoefte van de woning bij extreme temperaturen berekend. Er kan dan exact worden nagegaan welk verwarmingsvermogen nodig is om de woning zo optimaal mogelijk te verwarmen in kW. Warmteverliezen van binnen naar buiten en alle bijbehorende factoren die een rol spelen worden daarin meegenomen. Denk hierbij aan de isolatiewaarde (Rc), ventilatiesysteem, gebruiksoppervlakte, tapwaterverbruik en type warmteafgiftesysteem.

Bezoek voor advies op maat  één van de energieloketten of vul het contactformulier in. 

Is een warmtepomp wel efficiënt?

Warmtepompen zijn zeker efficiënt. De een echter meer dan de ander. Dit heeft voornamelijk te maken met de bron. Een bodemwarmtepomp heeft een hoger rendement dan een systeem dat de warmte uit de lucht haalt. De bodemwarmte is namelijk veel constanter dan die in de buitenlucht. Maar ook de gevraagde afgiftetemperatuur, eventueel extra elektrisch verwarmingselement en de bèta factor bepalen hoe efficiënt de warmtepomp is.

Seasonal Coëfficient Of Performance.
Hoe efficiënt een warmtepomp is wordt uitgedrukt in de (S)COP factor. Dit staat voor (Seasonal) Coëfficient Of Performance. Voorbeeld: de warmtepomp heeft een COP van 4, dan betekent dat wanneer men er 1 kWh aan energie in stopt, de warmtepomp 4 kWh aan warmte kan produceren. Kies je een lucht-water warmtepomp dan is de SCOP echter belangrijker dan de COP. De temperatuur in de buitenlucht fluctueert per seizoen namelijk fors. De SCOP geeft hiervan het gemiddelde rendement.

Bezoek voor advies op maat  één van de energieloketten of vul het contactformulier in. 

Hoeveel onderhoud heeft een warmtepomp nodig?

Onderhoud is bijna niet nodig. Er hoeven namelijk geen bewegende delen of branders vervangen te worden. Alleen de compressor moet periodiek worden gecontroleerd, hiermee wordt de levensduur en energiezuinigheid gewaarborgd, waardoor je er zeker van kunt zijn dat het rendement goed blijft. Het tarief daarvoor is vergelijkbaar met controle van de cv-ketel.

Bezoek voor advies op maat  één van de energieloketten of vul het contactformulier in.