Windenenergie

Nergens in Nederland wordt zoveel windenergie opgewekt als bij ons in Flevoland. Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom.

De komende jaren worden de huidige windmolens in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vervangen door een kleiner aantal grotere windmolens. Bewoners van de woonkernen kunnen in de toekomst investeren in deze nieuwe molens.

Een kleine windmolen of windturbine 

Er bestaan ook kleine windmolens of windturbines die geplaatst kunnen worden op daken van huizen of bedrijven. Kleine windmolens wekken ook groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Kleine windmolens en turbines leveren echter pas milieuwinst als ze meer CO2-uitstoot voorkomen dan er bij de bouw van de molen en afvalverwerking ontstaat.  Alleen op locaties waar het voldoende waait leveren kleine windmolens en turbines meer energie dan ze kosten. Lees hier meer informatie over kleine windmolens.

Windenergie in de Noordoospolder

In de Noordoostpolder worden momenteel geen nieuwe grote windmolens toegestaan. Kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 15 meter zijn wel mogelijk. Met een omgevingsvergunning kunnen deze binnen de windsingel op het erf geplaatst worden.

Ben je op zoek naar meer informatie of advies? Bezoek dan één van de energieloketten of vul het contactformulier in.