Windenenergie

Nergens in Nederland wordt zoveel windenergie opgewekt als bij ons in Flevoland. Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom.

De komende jaren worden de huidige windmolens in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vervangen door een kleiner aantal grotere windmolens. Bewoners van de woonkernen kunnen in de toekomst investeren in deze nieuwe molens.

Kleine windmolens wekken voor de eigenaar groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Bij het opwekken van elektriciteit komen er geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij.