Ondernemersverhaal: “Groen gas zal vooral worden ingezet als brandstofvervanger voor zwaar transport”

“Van organisch verteerbare afvalproducten maken wij groene energie”. Hendrik Van der Tol over duurzaam energie opwekken.

De Vijfhoek zit op het bedrijventerrein de Vaart in Almere, vlakbij de voormalige PI. Op dat gebied zitten veel organisaties die experimenteren met duurzame energie. Eén van die bedrijven, is Groen Gas Almere. Sinds eind 2017 produceert dit bedrijf hier duurzaam Biogas.

Hendrik Van der Tol is mede-oprichter en aandeelhouder van RKE Renewables BV, die de bedrijfsvoering uitvoert. We spraken hem over het Flevolands, duurzame biogas.

“Wat niet verkocht kan worden, kan nog wel vergist worden”

Speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol voor uw onderneming?
“Om kort te gaan: alleen maar,” zegt de ondernemer meteen. “Alles wat wij ondernemen heeft met duurzaamheid te maken, omdat wij ons focussen op de groengasmarkt. Dat houdt in dat wij kijken naar projectmogelijkheden om onze diensten aan te kunnen bieden om bestaande groengasprojecten te verbeteren of optimaliseren. Of waar we zelf in kunnen investeren in groen gas.”

Wat is groen gras en hoe werkt het dit geval?
“Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas,” verklaart Hendrik het begrip. Daaraan voegt hij toe: “groen gas ontstaat vanuit een vergistingsproces. Van die organisch verteerbare afvalproducten maken wij gas, zeg maar. Wat niet verkocht kan worden, kan nog wel vergist worden. Hout niet, trouwens, want dat verteert niet in een vergister. Alles dat organisch en verteerbaar is, wordt bij ons verhakseld en gemixt en dan gaat het in een betonnen pot die wordt verwarmd tot lichaamstemperatuur. Dat is een luchtdichte omgeving waarbij de bacteriën zich gaan ontwikkelen. In die omgeving voelen de bacteriën zich lekker en zetten zij het afval om in gas. Dat is een natuurlijk proces, zonder dat er iets aan toegevoegd wordt.”

“Van organisch verteerbare afvalproducten maken wij energie”

Aan wat voor producten kunnen we dan denken?
“Wij verwerken organische producten, zoals mest of ongeschikte akkerbouwproducten uit de landbouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld zieke aardappels of bloembollen, wortels die een behandeling hebben gehad of koffie die om wat voor reden dan ook uit het productieproces genomen is. Soms krijgen we producten uit de supermarktwereld die niet meer verkocht mogen worden omdat ze over datum zijn.”

Is dit een experimentele techniek of bestaat het al langer?
“Vergisting is een oud principe dat sinds mensenheugenis gebruikt wordt. In India en China wordt biogas op kleine schaal gebruikt, maar dan op basis van, bijvoorbeeld, menselijke resten,” vertelt de biogas-expert. Menselijke resten? “Uitwerpselen. Van mensen, maar denk ook aan koeien- of geitenpoep. Dat mixen ze en op het gas dat daaruit ontstaat, kunnen ze koken. Hier in het westen doen wij hetzelfde, alleen op grotere schaal.”

“Groen gas zal vooral worden ingezet als brandstofvervanger voor zwaar transport”

Waarvoor wordt biogas gebruikt?
“Vanwege de verhouding methaan en CO2 wordt biogas beschouwd als vervuild gas. De truc is om het biogas op te werken tot aardgaskwaliteit, zodat het door het leidingsysteem verspreid kan worden. In de nieuwe toepassing zien we dat biogas vooral wordt gebruikt voor zwaar vervoer. Kijk, we moeten van fossiele brandstoffen af, dat hoor je elke dag in het nieuws. Dat betekent dat alles vervangen moet worden door alternatieve bronnen. Wij verwachten dat vooral vervuilende dieselvrachtwagens en veerboten over zullen gaan op groen gas, zodat ze straks energieneutraal zijn.”

Wat verwacht u van de toekomst: hoe gaat het er over dertig jaar aan toe?
“Dertig jaar is wel een heel lange tijd. Wie nu nog een gasaansluiting heeft, weet dat die op termijn weg moet. Voor woningen zal er decentraal energie opgewekt moeten worden. Een toepassing zoals wij die hebben, zie ik niet snel het warmteprobleem opvullen. Dat zal eerder van de zon, wind, geometrie of een andere toepassing moeten komen. Ook voor vervoer geldt dat het op dit moment het waarschijnlijkst is dat personenvervoer elektrisch wordt. Groen gas zal vooral worden ingezet als brandstofvervanger voor zwaar transport.”

“Wat je lokaal hebt, moet je lokaal gebruiken”

Zijn er nog dingen die u wil meegeven over de transitie?
“Wat je lokaal hebt, moet je lokaal gebruiken,” zegt Hendrik even snel als stellig. “Op het moment dat er teveel grondstoffen of producten worden geïmporteerd terwijl ze hier voor handen zijn, heeft dat met duurzaamheid niets te maken. Binnen de landbouw, bijvoorbeeld, zie je dat bemesting met kunstmest wordt gedaan terwijl er anderzijds enorme hoeveelheden organische mest Nederland uit worden gereden. Daar moet eigenlijk iets in veranderen. Binnen de regering en de EU ontstaat er behoefte aan die verandering, maar naar mijn smaak gaat dat niet hard genoeg. Nogmaals: wat je lokaal hebt, moet je lokaal gebruiken. Als je dat toepast op alles dat fossiel is en het daarmee duurzaam maakt, dan komt het wel goed. Daar heb ik vertrouwen in. Maar het wordt een interessante periode.”