Emmeloord Opgewekt

Friesepad 2, Emmeloord, Nederland

In Emmeloord ligt een golfbaan, bovenop ruim twee miljoen kubieke meter afval. In de zeventien meter hoge vuilnisbelt vergist langzaam het organisch afval, waarbij methaangas vrij komt. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor met generator die de duurzame stroom opwekt.

Omdat Emmeloord Opgewekt gebruik maakt van de regeling postcoderoos besparen de afnemers op hun energiekosten. Die besparing kan voor een gezin al snel €150 per jaar zijn.

Emmeloord Opgewekt is een coöperatieve vereniging, opgericht voor de buurt met de postcodes: 8301, 8302, 8303, 8304 en 8305. We maken slim gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, een stimuleringsregeling van de overheid voor lokale duurzame energie. Als lid van Emmeloord Opgewekt en klant bij Greenchoice ben je daarbij vrijgesteld van energiebelasting (tot 10.000 kWh per jaar). In plaats daarvan betaal je contributie en krijg je per saldo een véél lager stroomtarief. Het verschil tussen de energiebelasting en de contributie is jouw voordeel!
De energiebelasting bedraagt €0,1141 per kWh (incl. btw). De contributie €0,0722 per kWh (incl. btw).
Je voordeel is dus ruim 30% en wordt verrekend aan het einde van het jaar. Dit is een extra korting bovenop het al scherpe tarief.

Emmeloord Opgewekt produceert groene stroom op de voormalige vuilstortplaats het Friese Pad. Deze stortplaats (circa 22 hectare en 2,35 miljoen m) is gefaseerd aangelegd in de periode 1977-1982 en tot 1999 in gebruik geweest. Daarna is het afgedicht en ingericht als golfbaan. Door een natuurlijk proces van ‘psychrofiele vergisting’ wordt in de stortplaats zogenaamd stortgas gevormd.  Stortgas is een hernieuwbare energiebron. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor. Deze gasmotor drijft een generator aan waarmee Emmeloord Opgewekt lokale duurzame elektriciteit voor de omgeving produceert.

Over dit lokale initiatief

Groene stroom uit eigen vuilnisbelt!
Energieloket Flevoland