Energiek Nagele

Ring 100, Nagele, Nederland

Een nieuwe opgave: energie uit de zomer opslaan voor gebruik in de winter. Samen als dorp energie in eigen hand.

Het ‘plattedakendorp’ Nagele is een monument, als icoon van Het Nieuwe Bouwen uit de jaren ‘50. De coöperatieve vereniging Energiek Nagele is gestart met twee initiatieven. Een daarvan is “Nagele in Balans”, waarbij woningen aardgasvrij worden gemaakt door middel van thermische zonnecollectoren en opslagtanks. Het teveel aan opgewekte energie in de zomer (warmte) zal in deze ondergrondse seizoensbergingen worden opgeslagen en in de winter worden gebruikt.

Bekijk video’s over het project

Over dit lokale initiatief

Proeftuin aardgasvrij wonen
Energieloket Flevoland