Privacyverklaring

Het Drents Energieloket vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De verbinding tussen u als bezoeker van deze website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding voor een bijeenkomst of lezer van onze nieuwsbrief. Al onze data staat op Nederlandse servers in Nederland.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Drents energieloket alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van Drents Energieloket treft u een aantal links aan naar andere websites. Het Drents Energieloket draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website kunt u verschillende formulieren invullen om informatie op te vragen, een aanvraag voor informatie, advies over een subsidie, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief of evenement. Ook vindt u via onze website de verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en u niet van dienst zijn.

Wanneer u informatie deelt met het Drents Energieloket, via mail, telefoon of online vragenformulier, worden uw gegevens vastgelegd in het CRM.

Het Drents Energieloket slaat de door u gedeelde gegevens en informatie op in het kader van uw verduurzamingsreis. Indien u weer contact opneemt met het Drents Energieloket kunnen de onafhankelijke adviseurs u sneller van dienst zijn. Drenthe breed wordt gemonitord waarover men vragen heeft en welke maatregelen worden uitgevoerd. Deze anonieme data wordt gedeeld met onze partners.

Het Drents Energieloket is een samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, en is niet gelieerd aan bedrijven.

Gegevens die in het CRM worden opgeslagen, indien u die met het Drents Energieloket deelt zijn: NAW gegevens, uitgevoerde maatregelen, soort vragen en contactmomenten met de helpdesk. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan wordt uw mailadres geregistreerd en zal deze uitsluitend gebruikt worden door Drents Energieloket voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief.

Klachten, wijzigingen, opvragen van gegevens of afmelden voor de nieuwsbrief kan via de helpdesk ([email protected] of bellen naar  085 – 792 01 58) of via het volgende formulier: Wijzigen.

Bedrijvenformulier

Indien u via de website van het Drents Energieloket een bedrijfsformulier invult worden uw gegevens opgeslagen in het CRM van het Drents Energieloket én doorgestuurd naar het desbetreffende bedrijf aan wie u de vraag stelt.

Beek & Omgeving te Assen

Indien u woont in de aardgasloze proeftuin Beek en Omgeving te Assen worden uw gegevens zoals hiervoor omschreven, maar niet anoniem, ter inzage, gedeeld met de gemeente Assen ten behoeve van inzicht in de vorderingen van de aardgasloze proeftuin. U heeft hiervoor dan toestemming gegeven. De gemeente Assen kan geen gegevens wijzigen dan wel toevoegen. De gemeente Assen kan u niet benaderen zonder uw persoonlijke toestemming.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg geplaatst. Wij doen ons uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via de contact-knop.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die wij ontvangen naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Drents Energieloket gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Drents Energieloket behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is Drents Energieloket aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.