“Het eco-programma van de vaatwasser zorgt voor een besparing van het water- en energieverbruik!”

Lianne mulder (PvdA, Noordoostpolder)

Waar zat jouw energielekje?

De energiemeter kon bij Lianne thuis niet worden aangesloten waardoor Lianne enkel gebruik heeft gemaakt van de energiebespaarmeetlat. De energiebespaarmeetlat zorgde voor een vergrote bewustwording van het energieverbruik bij Lianne thuis. De grote apparaten zoals de vaatwasser en wasmachine zijn naar verwachting de grootste energielekjes. Lianne vertelt: “Wij hebben gekozen voor zonnepanelen om het energieverbruik gedeeltelijk te compenseren. We zouden nog meer kunnen letten op het gebruik van apparaten wanneer de zon schijnt”.

Was dit een verrassing?

Er waren geen grote verrassingen voor Lianne. Wel is ze erg benieuwd naar het energieverbruik van de Qooker, waterkoker en het eco-programma van de vaatwasser! Het eco-programma van de vaatwasser zorgt voor een besparing van het water- en energieverbruik!

Wat ga je doen om je lekje te dichten?

Naast het kiezen van de eco-programma’s op apparaten wordt er ook gelet op het eruit trekken van stekkers wanneer apparaten niet worden gebruikt. Ook wordt er niet al te lang gedoucht. Lianne vertelt: “De mogelijkheden om energie te besparen die omschreven staan op de energiebespaarmeetlat zorgden ervoor dat we op kleine dingen zijn gaan letten die energie kosten”.

Wat vindt u dat de gemeente moet doen om energiebesparing te bevorderen?

“De gemeente kan mensen actief wijzen op het energieverbruik, bijvoorbeeld door middel van het Energieloket. Als partij zouden wij graag gebruik willen maken van de expertise van de inwoners zelf. Inwoners zouden opgeleid kunnen worden tot energie coaches om buurtgenoten, met vaak zelfde type woningen, te helpen om energiebesparende maatregelingen te nemen”. Daarnaast geeft Lianne aan dat het goed zou zijn om structurele hulp te bieden aan inwoners met te hoge energierekeningen. Woningbouwcoöperaties kunnen ook meehelpen in het verduurzamen van woningen, hier zijn ze op het moment mee bezig!