Het maakte mij erg bewust, omdat de energiemeter in euro’s aangaf hoeveel het energieverbruik kost”.

Danieke van Baal (GroenLinks, Dronten) is de challenge aangegaan: “Ontdek je lekje!” zij heeft handige tips ontdekt om energie te besparen. Lekjes ontdekken levert energiebesparing én financieel voordeel op.

 

Waar zat jouw energielekje?

Danieke zag het energieverbruik omhoog schieten toen de vaatwasser en wasmachine tegelijk aan stonden. Danieke vertelt: “Het maakte mij erg bewust omdat de energiemeter in euro’s aangaf hoeveel het energieverbruik kost”.

Was dit een verrassing?

Er waren geen grote verrassingen, het elektriciteitsgebruik viel gelukkig mee!

Wat ga je doen om je lekje te dichten?

Danieke probeert op verschillende manieren haar energieverbruik te verminderen. Zo staat overdag de temperatuur wat lager en worden alle apparaten uitgezet die niet worden gebruikt. Ook wordt er gelet op het energielabel van apparaten. Danieke vertelt: “We hebben ervoor gekozen om de spouwmuren, de vloer en een deel van het dak te isoleren. Ook zijn we van plan om in de badkamer enkel glas te vervangen voor dubbelglas”.

Wat vindt u dat de gemeente moet doen om energiebesparing te bevorderen?

Danieke vertelt: “Om bewustwording te vergroten delen we niet alleen flyers uit maar willen we ook in gesprek gaan met de wijk en zorgen dat buren met elkaar in contact komen. Naast het vergroten van de bewustwording zouden we meer willen werken met pilot wijken die van het aardgas af moeten”.