Beschermde soorten en na-isolatie

Veel inwoners van Flevoland zijn bezig hun huis te isoleren. Goed voor het milieu en de portemonnee, maar voor vleermuizen en sommige vogels juist een bedreiging.

Publicatiedatum: 13 april 2023

Veel inwoners van Flevoland zijn bezig hun huis te isoleren. Goed voor het milieu en de portemonnee, maar voor vleermuizen en sommige vogels juist een bedreiging. Deze soorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een verblijfplaats onder bijvoorbeeld de dakrand of in de spouwmuur van een woning. Als alle kieren en gaten dichtgestopt worden, hebben zij geen ‘woonplek’ meer. Provincie Flevoland helpt inwoners om deze beschermde soorten te helpen.

Advies en nestkasten

Particuliere huiseigenaren die na-isolatie van hun woning overwegen, kunnen bij Landschapsbeheer Flevoland gratis advies krijgen over bijvoorbeeld het ophangen van nestkasten voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook krijgen zij korting op de aanschaf van nestkasten. Gemeenten, woningcorporaties en provincie zoeken daarnaast samen naar mogelijkheden voor het plaatsen van grote kasten voor vleermuizen in alle woonkernen.

Onderzoek vleermuizen

Meer kennis is nodig om de soorten beter te kunnen beschermen. Binnen het project beschermde soorten en na-isolatie doet provincie Flevoland onderzoek naar verblijfplaatsen van zeldzamere vleermuissoorten zoals laatvlieger, meervleermuis en tweekleurige vleermuis. Als de verblijfplaatsen bekend zijn, kunnen deze zeldzame soorten beter worden beschermd. Vanaf begin mei tot en met augustus brengen onderzoekers van bureau Tauw de aanwezigheid van vleermuizen in steden en dorpen in kaart. Hiervoor lopen zij ’s avonds met een batdetector door de straat. Dus misschien wel bij u in de straat, ze zijn herkenbaar aan een reflecterend hesje.

Gaat u uw woning isoleren en wilt u een gratis advies over na-isolatie met oog voor beschermde soorten? U kunt zich dan aanmelden bij Landschapsbeheer Flevoland.